Fotowoltaika - ile kW na dom? Jak dobrze dobrać moc instalacji PV?

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej jest bardzo istotny. Większość klientów przed podjęciem decyzji o montażu fotowoltaiki zastanawia się, ile kW na dom będzie odpowiednie. Dlaczego odpowiedni dobór mocy instalacji fotowoltaicznej jest ważny? 

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej 

Błędnie dobrana moc instalacji fotowoltaicznej spowoduje wydłużenie czasu zwrotu całej inwestycji. Wybierając zbyt małą moc instalacji fotowoltaicznej co prawda poniesiemy mniejszy koszt inwestycyjny, ale w konsekwencji w skali roku wyprodukujemy niewystarczającą ilość energii. Wówczas w wielu sytuacjach będziemy zmuszeni korzystać z drogiej energii z sieci aby pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. 
Wybierając zbyt wysoką moc instalacji PV, nie zaopatrując się dodatkowo w magazyn energii, może okazać się, że koszt inwestycyjny instalacji będzie znacząco wyższy, a wygenerowana nadwyżka energii będzie wykorzystywana w sposób mało efektywny ekonomicznie. 

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? 

Dobierając moc instalacji fotowoltaicznej nie należy kierować się powierzchnią naszego domu wyrażoną w metrach kwadratowych. Każde gospodarstwo domowe, bez względu na powierzchnię domu, zużywa energię w inny sposób. Do odpowiedniego doboru mocy instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  1. Zużycie energii: Należy dokładnie obliczyć zużycie energii elektrycznej sumując wskazania licznika z dłuższego okresu - najlepiej pełnego roku kalendarzowego. Można dokonać również obliczeń szacunkowych analizując średnią wysokość rachunków za prąd. Należy pamiętać jednak, że metoda ta może okazać się mało dokładna gdyż zużycie energii w miesiącach letnich często różni się od zużycia w okresie jesienno-zimowym.
  2. Przyszłe potrzeby energetyczne: Trzeba rozważyć, czy planuje się zwiększenie zużycia energii w przyszłości, na przykład przez zakup urządzeń wpływających istotnie na zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Przykładem takich urządzeń są: pompa ciepła, bojler elektryczny, samochód elektryczny, klimatyzator czy zmiana kuchni gazowej na płytę indukcyjną. Wówczas już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej warto rozważyć większą moc instalacji, aby pokryć rosnące potrzeby. W określeniu ile dodatkowych paneli będzie potrzebne pomoże doświadczony doradca klienta.
  3. Warunki montażowe: Ważnym czynnikiem przy doborze instalacji fotowoltaicznej jest kierunek spadu dachu oraz jego kąt nachylenia. Najwięcej energii wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna skierowana w kierunku południowym na dachu o kącie około 35 stopni. Nie bez znaczenia jest również ilość dostępnej powierzchni montażowej na dachu oraz jego stan techniczny. Jeśli okaże się, że kształt dachu lub jego stan techniczny nie pozwalają na montaż odpowiedniej liczby paneli, należy rozważyć montaż instalacji na konstrukcji na gruncie.  

Wszystkie te informacje pozwalają określić optymalną moc instalacji fotowoltaicznej, która pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku.

Jak wyliczyć moc instalacji fotowoltaicznej?

Aby dokładnie wyliczyć moc instalacji fotowoltaicznej, należy skontaktować się z firmą wykonującą instalację i przeprowadzić dokładny audyt energetyczny. Do wyliczenia przybliżonej wartości należy uwzględnić: Roczne zużycie energii, współczynnik charakteryzujący poziom autokonsumpcji oraz spodziewany uzysk z instalacji fotowoltaicznej uwzględniający kierunek i kąt montażu paneli. Obliczenia dokonuje się mnożąc roczne zużycie energii przez współczynnik autokonsumpcji, a następnie dzieląc otrzymany wynik przez spodziewany uzysk z instalacji fotowoltaicznej.

Przykład:  

  • Roczne zużycie prądu: 3000 kWh
  • Współczynnik autokonsumpcji: 1,2 (Statystyczna rodzina 2+2)
  • Szacowana produkcja z instalacji PV: 1000 kWh na 1 kWp (instalacja skierowana na południe pod kątem 35°)

Obliczenie: 

3000 kWh*1,2 / 1000 kWh/kWp = 3,6 kWp

Przy podanych wartościach niezbędna będzie instalacja o mocy przynajmniej 3,6 kWp. Należy pamiętać, że wartość ta jest jedynie wartością szacunkową i należy ją skonsultować z doświadczonym doradcą. 

Jaką moc ma jeden panel fotowoltaiczny? 

Nie ma jednej uniwersalnej wartości, jeśli chodzi o moc panelu fotowoltaicznego. Średnia moc jednego panelu kształtuje się obecnie na poziomie od 360 do 450 kWp, co oznacza, że na 1 kWp mocy zainstalowanej będą wymagane około 3 panele fotowoltaiczne. 

Podsumowanie

Nie ma jednej uniwersalnej mocy czy ilości paneli fotowoltaicznych, która będzie odpowiadała do większości domów. Każdy dom będzie wymagał indywidualnego doboru i wyceny. Indywidualną kwestią jest również nasłonecznienie dachu wpływająca na ilość energii jaką instalacja będzie mogła wyprodukować.
Porozmawiaj z naszym specjalistą, aby dobrać instalację do Twoich potrzeb! 

34 343 02 80

biuro@eco-team.net