Pytania i odpowiedzi

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest procesem pozwalającym na przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną, czyli wytwarzaniem prądu ze światła słonecznego. Potocznie fotowoltaiką nazywa się również instalacje służące do pozyskiwania energii, składające się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika), konstrukcji nośnej oraz zabezpieczeń po stronie prądu stałego i przemiennego.

Co oznacza skrót PV?

PV to inaczej fotowoltaika (z języka angielskiego: photovoltaic). Skrót używany jest zarówno w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych czy wręcz całych instalacji.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z następujących elementów:

 • paneli fotowoltaicznych
 • falowników/inwerterów
 • systemów montażowych/konstrukcji
 • zabezpieczeń elektrycznych
Jaka jest zasada działania ogniwa fotowoltaicznego?

Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego jest dość prosta i w skrócie można opisać ją w następujący sposób:

 • ogniwo składa się z dwóch warstw krzemowych półprzewodników
 • światło padając na powierzchnię ogniwa powoduje przepływ elektronów z jednej warstwy do drugiej
 • aby przywrócić stan równowagi elektrony przepływają obwodem zewnętrznym i w ten sposób generują prąd elektryczny
Czym panele fotowoltaiczne różnią się od kolektorów słonecznych?

Różnica pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi (tzw. solarami) jest znaczna. Proces fotowoltaiczny pozwala zamienić promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, którą możemy wykorzystać na wiele sposobów – do oświetlenia, zasilania, po ogrzewanie. Kolektory słoneczne pozwalają jedynie na konwersję energii słonecznej w energię cieplną. Dodatkowo różnią się od siebie zasadą działania oraz tym, że energię z instalacji fotowoltaicznej można w prosty sposób magazynować, natomiast magazynowanie energii pozyskanej z kolektorów słonecznych jest znacznie bardziej skomplikowane.

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

To, że warto inwestować w fotowoltaikę nie pozostawia wątpliwości, niemniej jednak jest kilka argumentów, które potwierdzają, że instalacja fotowoltaiczna to maksimum korzyści przy minimum obsługi. Dlaczego? Instalacja fotowoltaiczna:

 • pozwala ograniczyć do minimum uniezależnienie się od dostawców energii i zmian cen prądu
 • chroni kapitał przez inflacją lepiej niż lokata bankowa
 • podnosi wartość nieruchomości
 • będzie działać przez dziesiątki lat, a zwrot z inwestycji następuje zwykle po ok 7 latach (często nawet szybciej)
 • zmniejsza ryzyko przerw w dostawach energii (zwłaszcza w wersji off-grid lub przy zastosowaniu magazynu energii)
 • często wspierana jest przez programy dofinansowań
 • łatwo dostać na nią kredyt lub leasing
 • pozwala dbać o środowisko naturalne
 • nie wytwarza hałasu
 • estetycznie wygląda

 

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną?

Aby prawidłowo dobrać rodzaj instalacji fotowoltaicznej należy przeanalizować kilka czynników, które będą miały na to wpływ. W kwestionariuszu Eco-Team dotyczącym rodzaju instalacji fotowoltaicznej, który wypełniacie Państwo z doradcą przy doborze instalacji zapytamy Państwa o:

 • preferowane umiejscowienie instalacji (budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/grunt)
 • rodzaj pokrycia dachu (blachodachówka/dachówka/karpiówka/dachówka Bitumiczna/blacha trapezowa/blacha na rąbek/inne)
 • kierunek spadu dachu (północ/południe/wschód/zachód/inne)
 • roczne zużycie energii elektrycznej (KWh)
 • kąt nachylenia dachu
 • typ dachu
 • moc umowna (moc określona w umowie o sprzedaży energii)
Na czym polega działanie pompy ciepła

Nowoczesne pompy ciepła ogrzewają pomieszczenia w zimie oraz chłodzą je latem. Pompy ciepła energię potrzebną do ogrzewania pozyskują z naturalnych źródeł - ziemi, wody oraz powietrza. Maszyny te odwracają naturalny kierunek wymiany energii, transportując ciepło z ośrodka chłodnego do ciepłego. Takie działanie umożliwia sprężarka oraz specjalny czynnik termodynamiczny zdolny do zmiany stanu skupienia w wyniku jego sprężania i rozprężania. Elementem wyróżniającym pompy ciepła od innych urządzeń, jest fakt, że ilość energii odnawialnej pobranej z otoczenia jest kilkukrotnie wyższa od zużytej energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia tego procesu.

Co daje pompa ciepła?

Pompy ciepła ogrzewają budynek darmową energią pochodzącą ze środowiska. Zależnie od zastosowanej technologii, energia może być z dużą skutecznością wykorzystana do zasilania systemu CO i produkcji ciepłej wody. Dodatkowo pompy ciepła to urządzenia ekologiczne - nie emitują spalin i szkodliwych substancji, przez co nie przyczyniają się do powstawania smogu, wpływając korzystnie na jakość lokalnego powietrza.

Jak jest zasilana pompa ciepła?

Najczęstszymi źródłami dla pomp ciepła są powietrze, grunt i wody gruntowe. Aby wykorzystać ciepło z otoczenia, pompy ciepła wymagają tylko niewielkiej mocy elektrycznej do napędu procesów i do działania pompy obiegowej. Często ta energia elektryczna pochodzi z instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chodzi o sposób działania to pompy ciepła wykorzystują efekt Joule’a -Thomsona: działając na zasadzie odwrotnej do lodówki - usuwają ciepło z przestrzeni zewnętrznej i przekazują energię cieplną do wnętrza domu.
System ogrzewania pompy ciepła składa się z trzech części:

 • systemu źródła ciepła (źródła dolnego), który pobiera energię potrzebną ze środowiska
 • samej pompy ciepła, która powoduje, że ​​odzyskane ciepło z otoczenia jest użyteczne
 • systemu dystrybucji i przechowywania ciepła, który rozprowadza lub tymczasowo przechowuje ciepło w domu (źródła górnego)
Czy pompy ciepła mogą współpracować z instalacją fotowoltaiczną?

Pompy ciepła mogą i wręcz powinny współpracować z instalacją fotowoltaiczną, ponieważ takie zestawienie pozwala na optymalizację kosztów energii. Współpracując z instalacją fotowoltaiczną pompę ciepła można programować w następujących zakresach:

 • praca PC na CWU do 2. wartości wymaganej
 • podniesienie temperatury CWU oX [K]
 • podniesienie temperatury bufora oX [K]
 • podniesienie temperatury pomieszczeń o X [K]
 • obniżenie temperatury pomieszczeń o X [K]
 • obniżenie temperatury w zasobniku buforowym wody chłodzącej o X [K]
Jak odpowiednio dobrać pompę ciepła?

Aby odpowiednio dobrać pompę ciepła najlepiej skontaktować się z naszym doradcą, który przeanalizuje konieczne do doboru pompy ciepła informacje i wskaże sugerowany rodzaj i model urządzenia. Informacje niezbędne to:

 • powierzchnia ogrzewana: m2
 • rodzaj ogrzewania: podłogowe, grzejnikowe, mieszane
 • ocieplenie ścian: materiał i grubość
 • ocieplenie dachu: materiał i grubość
 • okna: ilość szyb i materiał (PCV, drewniane)
 • wentylacja: grawitacyjna, rekuperacja
 • strefa klimatyczna: miejscowość

Informacje pomocnicze to

 • obecne źródło ciepła: rodzaj, moc
 • ilość zużywanego opału/paliwa na rok
 • obecna temperatura zasilania CO