Komunikat dotyczący cen ciepła.

   Informujemy, że Spółka ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie zapisów art. 3a ust. 4 ustawy zbadała przypadek najniższej ceny. Ceny kształtują się następująco:

  • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 110,76 zł/GJ
  • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 123,91 zł/GJ
  • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z  aktualnie stosowanego cennika 109,17 zł/GJ

Niniejszym wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.03.2023 do 31.03.2023 będą stosowane ceny i stawki wg cennika aktualnie stosowanego.