Komunikat dotyczący cen ciepła.

(aktualizacja 26.04.2024)

   ECO-TEAM sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Częstochowie informuje, że od dnia 01.09.2023 r. dla odbiorców uprawnionych zostaną zastosowane do rozliczeń ceny maksymalne, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”.

Poniżej przedstawiamy ceny i stawki opłat:

  • wg „taryfy maksymalnej"

  • wg taryfy zatwierdzonej przez Zarząd obowiązującej od dnia 01.05.2024 r.

Na mocy zapisów art. 3a ust 3 ustawy zmienionej z dnia 8 lutego 2023 r. przedsiębiorstwo w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi przyjmuje wartości tych cen i stawek opłat nie wyższe niż cen i stawek opłat obowiązujących w dniu 30.09.2022 r. podniesione o 40%, wg poniższej tabeli:


Zestawienie informacji za rok 2023.

   Zestawienie informacji z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt.1 w zakresie danych wymaganych w art. 7b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) za rok 2023.


 

Komunikat dotyczący cen ciepła.

(aktualizacja 01.09.2023)

   ECO-TEAM sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Częstochowie informuje, że od dnia 01.09.2023 r. dla odbiorców uprawnionych zostaną zastosowane do rozliczeń ceny maksymalne, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”.

Poniżej przedstawiamy ceny i stawki opłat:

  • wg „taryfy maksymalnej"

  • wg taryfy zatwierdzonej przez Zarząd obowiązującej od dnia 01.09.2023 r.

   Na mocy zapisów art. 3a ust 3 ustawy zmienionej z dnia 8 lutego 2023 r. przedsiębiorstwo w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi przyjmuje wartości tych cen i stawek opłat nie wyższe niż cen i stawek opłat obowiązujących w dniu 30.09.2022 r. podniesione o 40%, wg poniższej tabeli:


 

Komunikat dotyczący cen ciepła.

   ECO-TEAM sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Częstochowie informuje, że od dnia 01.04.2023 r. dla odbiorców uprawnionych zostaną zastosowane do rozliczeń ceny maksymalne, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”.

Poniżej przedstawiamy ceny i stawki opłat:

  • wg „taryfy maksymalnej"
  • wg taryfy zatwierdzonej przez Zarząd obowiązującej od dnia 01.04.2023 r.

   Na mocy zapisów art. 3a ust 3 ustawy zmienionej z dnia 8 lutego 2023 r. przedsiębiorstwo w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi przyjmuje wartości tych cen i stawek opłat nie wyższe niż cen i stawek opłat obowiązujących w dniu 30.09.2022 r. podniesione o 40%, wg poniższej tabeli: