Wybrana lokalizacja: Mielec

Zanim zgłosisz usterkę zapoznaj się z naszymi materiałami, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Najczęściej zgłaszane usterki

zwiń rozwiń

Dioda sygnalizacyjna na zasilaczu anody tytanowej świeci na czerwono.

Należy sprawdzić jakość połączenia kabla od anody - zarówno przy zasilaczu jak i samej anodzie. Jeżeli kabel jest poluzowany należy docisnąć wtyczkę, oraz zresetować urządzenie poprzez wyjęcie wtyczki z zasilania i włączenie jej ponownie. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, a dioda godzinę po zresetowaniu nadal świeci na czerwono należy zgłosić usterkę poprzez formularz serwisowy.

Wystąpił wyciek z zaworu bezpieczeństwa

Należy sprawdzić ciśnienie powietrza w naczyniu c.w.u. przez zamontowany wentyl powietrzny w jego górnej części. Aby poprawnie sprawdzić ciśnienie należy zakręcić dopływ wody do zasobnika (najlepiej główny zawór przy wodomierzu) , odkręcić najbliższy kran z ciepłą wodą i wtedy sprawdzić ciśnienie manometrem. W przypadku napełnienia się wodą naczynia przeponowego (ciśnienie powietrza poniżej 3 bar) istnieje konieczność „uzupełniania” poduszki powietrznej przez zamontowany wentyl powietrzny do wartości panującego ciśnienia w instalacji + 0,5 bar (zalecane ciśnienie ustawione na reduktorze ciśnienia 3 bar). Jeżeli przez wentyl zamontowany w naczyniu nastąpił wyciek wody, oznacza to , że membrana w naczyniu jest uszkodzona i należy ją wymienić. UWAGA! Wymiana uszkodzonej membrany w przypadku braku zamontowanego reduktora ciśnienia na instalacji jest odpłatna.

Wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, instalacja przestała pracować

Po włączeniu zasilania sterownik powróci do swoich ustawień i instalacja podejmie pracę po schłodzeniu kolektorów.

Załączył się alarm na sterowniku

Załączenie alarmu występuje najczęściej w przypadku chwilowego zaniku prądu. Załączenie alarmu jest spowodowane nagłym wzrostem temperatury panela solarnego (powyżej temperatury alarmowej zaprogramowanej na sterowniku) w wyniku braku pracy pompy solarnej spowodowanej brakiem zasilania. Należy odczekać do czasu spadku temperatury na panelu solarnym, pompa zostanie samoczynnie załączona i praca układu wróci do normy. Obniżenie temperatury kolektorów następi wieczorem a układ uruchomi się następnego dnia po osiągnięciu różnicy temperatur między T1 a T2. Pozostałe kumunikaty zostały opisane tutaj: (załącznik: Tech, Compit, Hewalex)

Czy sterownik można odłączyć od źródła zasilania?

Nie należy wyłączać sterownika z prądu. Można również wprowadzić zabezpieczenie w postaci UPSa który ma za zadanie w chwili odcięcia zasilania z sieci automatycznie podtrzymać pracę podłączonych urządzeń do czasu ponownego przywrócenia zasilania, jednak nie dłużej niż pojemność jego akumulatora (zalecany UPS tylko z pełną sinusoidą). 

Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej

Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza ubytek glikolu w instalacji solarnej na skutek wycieku.

Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej

Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza ubytek glikolu w instalacji solarnej na skutek wycieku.

Z kranów leci zimna woda pomimo nagrzanej wody w zasobniku

Należy sprawdzić ustawienia temperatury na zaworze termostatycznym ATM , zawór należy kilka razy przekręcić od minimalnej do maksymalnej temperatury , jeżeli pomimo poruszania zaworem nadal nie leci ciepła woda z kranów przyczyną może być zakamienienie zaworu lub awaria baterii użytkownika.

Pojawia się błąd czujnika, błędne wskazania temperatur

Należy sprawdzić czy czujniki nie wypadły z tulei w zasobniku/pompie/kolektorze (częstą przyczyną wypadania czujników są szkodniki/zwierzęta). Jeżeli wszystkie czujniki umiejscowione są w tulejach, a problem nadal występuje należy skontaktować się z serwisem.

Jak uruchomić tryb urlopowy / pracę ręczną?

Instrukcja w zakładce z instrukcjami do pobrania (załącznik Tech/Compit/Hewalex)

Filmy instruktażowe

zwiń rozwiń

Uzupełnienie poduszki powietrznej w naczyniu CWU

Tryb pracy ręcznej - sterownik Compit

Tryb urlopowy - sterownik Compit

Instrukcje obsługi sterowników

zwiń rozwiń

Dziękujemy za zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej materiałami. W celu zgłoszenia usterki prosimy wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Niniejszym przypomina się, że nieuzasadnione wezwanie serwisu wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów serwisu, w tym kosztów związanych z dojazdem oraz kosztem ewentualnej usługi i materiału. Warunki gwarancji zawarte są w książce gwarancyjnej oraz w instrukcji obsługi przekazanych Państwu w dniu montażu.

Wzywając serwis potwierdzają Państwo, że są świadomi konieczności pokrycia ewentualnych kosztów.

Formularz zgłoszenia usterki

Wszystkie pola są wymagane

    Pliki muszą mieć mniej niż 6 MBDozwolone typy plików: gif jpg png tif txt rtf pdf doc docx odt xls ods xml avi mov.