Wybrana lokalizacja: Skołyszyn

Zanim wyślesz wiadomość w formularzu kontaktowym zapoznaj się z naszymi materiałami, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Najczęściej zgłaszane usterki

zwiń rozwiń

Dioda sygnalizacyjna na zasilaczu anody tytanowej świeci na czerwono.

Należy sprawdzić jakość połączenia kabla od anody - zarówno przy zasilaczu jak i samej anodzie. Jeżeli kabel jest poluzowany należy docisnąć wtyczkę, oraz zresetować urządzenie poprzez wyjęcie wtyczki z zasilania i włączenie jej ponownie. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, a dioda godzinę po zresetowaniu nadal świeci na czerwono należy zgłosić usterkę poprzez formularz serwisowy.

Wystąpił wyciek z zaworu bezpieczeństwa

Należy sprawdzić ciśnienie powietrza w naczyniu c.w.u. przez zamontowany wentyl powietrzny w jego górnej części. Aby poprawnie sprawdzić ciśnienie należy zakręcić dopływ wody do zasobnika (najlepiej główny zawór przy wodomierzu) , odkręcić najbliższy kran z ciepłą wodą i wtedy sprawdzić ciśnienie manometrem. W przypadku napełnienia się wodą naczynia przeponowego (ciśnienie powietrza poniżej 3 bar) istnieje konieczność „uzupełniania” poduszki powietrznej przez zamontowany wentyl powietrzny do wartości panującego ciśnienia w instalacji + 0,5 bar (zalecane ciśnienie ustawione na reduktorze ciśnienia 3 bar). Jeżeli przez wentyl zamontowany w naczyniu nastąpił wyciek wody, oznacza to , że membrana w naczyniu jest uszkodzona i należy ją wymienić. UWAGA! Wymiana uszkodzonej membrany w przypadku braku zamontowanego reduktora ciśnienia na instalacji jest odpłatna.

Wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, instalacja przestała pracować

Po włączeniu zasilania sterownik powróci do swoich ustawień i instalacja podejmie pracę po schłodzeniu kolektorów.

Załączył się alarm na sterowniku

Załączenie alarmu występuje najczęściej w przypadku chwilowego zaniku prądu. Załączenie alarmu jest spowodowane nagłym wzrostem temperatury panela solarnego (powyżej temperatury alarmowej zaprogramowanej na sterowniku) w wyniku braku pracy pompy solarnej spowodowanej brakiem zasilania. Należy odczekać do czasu spadku temperatury na panelu solarnym, pompa zostanie samoczynnie załączona i praca układu wróci do normy. Obniżenie temperatury kolektorów następi wieczorem a układ uruchomi się następnego dnia po osiągnięciu różnicy temperatur między T1 a T2. Pozostałe kumunikaty zostały opisane tutaj: (załącznik: Tech, Compit, Hewalex)

Czy sterownik można odłączyć od źródła zasilania?

Nie należy wyłączać sterownika z prądu. Można również wprowadzić zabezpieczenie w postaci UPSa który ma za zadanie w chwili odcięcia zasilania z sieci automatycznie podtrzymać pracę podłączonych urządzeń do czasu ponownego przywrócenia zasilania, jednak nie dłużej niż pojemność jego akumulatora (zalecany UPS tylko z pełną sinusoidą). 

Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej

Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza ubytek glikolu w instalacji solarnej na skutek wycieku.

Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej

Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza ubytek glikolu w instalacji solarnej na skutek wycieku.

Z kranów leci zimna woda pomimo nagrzanej wody w zasobniku

Należy sprawdzić ustawienia temperatury na zaworze termostatycznym ATM , zawór należy kilka razy przekręcić od minimalnej do maksymalnej temperatury , jeżeli pomimo poruszania zaworem nadal nie leci ciepła woda z kranów przyczyną może być zakamienienie zaworu lub awaria baterii użytkownika.

Pojawia się błąd czujnika, błędne wskazania temperatur

Należy sprawdzić czy czujniki nie wypadły z tulei w zasobniku/pompie/kolektorze (częstą przyczyną wypadania czujników są szkodniki/zwierzęta). Jeżeli wszystkie czujniki umiejscowione są w tulejach, a problem nadal występuje należy skontaktować się z serwisem.

Jak uruchomić tryb urlopowy / pracę ręczną?

Instrukcja w zakładce z instrukcjami do pobrania (załącznik Tech/Compit/Hewalex)

Filmy instruktażowe

zwiń rozwiń

Uzupełnienie poduszki powietrznej w naczyniu CWU

Tryb pracy ręcznej - sterownik Tech

Tryb urlopowy - sterownik Tech

Instrukcje obsługi sterowników

zwiń rozwiń

Cennik usług serwisowych

zwiń rozwiń
Typ usługi
cena PLN
Wymiana uszkodzonego kolektora (cena robocizny, nie zawiera ceny kolektora)
1300,00 zł
Demontaż i ponowny montaż 2 kolektorów na potrzeby wymiany poszycia dachu
2500,00 zł
Demontaż i ponowny montaż 3 kolektorów na potrzeby wymiany poszycia dachu
2800,00 zł
Demontaż i ponowny montaż 4 kolektorów na potrzeby wymiany poszycia dachu
3000,00 zł
Zmiana lokalizacji zasobnika
1500,00 zł
Zmiana lokalizacji osprzętu solarnego
600,00 zł
Zmiana lokalizacji zasobnika i osprzętu solarnego
1800,00 zł
Montaż reduktora ciśnienia
380,00 zł
Uzupełnienie poduszki powietrznej w naczyniu przeponowym - zgłoszenie użytkownika
200,00 zł
Montaż pompy obiegowej do zasilania górnej wężownicy/zrzutu ciepła - pompa zwykła
800,00 zł
Montaż pompy obiegowej do zasilania górnej wężownicy/zrzutu ciepła - pompa elektroniczna
850,00 zł
Montaż zasilacza UPS
500,00 zł
Montaż grzałki w zbiorniku
380,00 zł
Bezzasadne wezwanie
200,00 zł
Roboczogodzina w przypadku wystąpienia innych prac
150,00 zł/h
Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury T1
280,00 zł
Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury T2
220,00 zł
Uzupełnienie glikolu w instalacji
200 zł brutto + 12 zł/l glikolu
Wymiana glikolu w instalacji
300 zł brutto + 12 zł/l glikolu
Wymiana zasobnika
700,00 zł
Wymiana zasilacza anody Emmeti / Aces
450 zł
Wymiana anody
270 zł
Wymiana zestawu anodowego (zasilacz + anoda)
600 zł
Wymiana przewodu od zasilacza
200 zł
Wymiana naczynia cwu A18/A24
300 zł
Wymiana naczynia cwu A35
350 zł
Wymiana naczynia solarnego S18/S24
300 zł
Wymiana membrany w naczyniu cwu
250 zł
Wymiana sterownika G422-P09 (Hewalex) / COMPIT
650 zł
Wymiana pompy VILO PARA 15-130/7
900 zł
Wymiana zaworu z filtrem
220 zł
Wymiana zaworu kulowego
220 zł
Wymiana zaworu klapowego
220 zł
Wymiana zaworu zwrotnego
220 zł
Wymiana zaworu bezpieczeństwa
220 zł
Wymiana odpowietrznika c.o.
220 zł
Wymiana śrubunku mosiężnego
220 zł
Wymiana zaworu termostatycznego mieszającego (ATM)
280 zł
Glikol
12 zł/L
Rura PP
6 zł/m

Dziękujemy za zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej materiałami. W celu zgłoszenia usterki prosimy o wypełnienie formularza.

Niniejszym przypomina się, że nieuzasadnione wezwanie serwisu wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów serwisu, w tym kosztów związanych z dojazdem oraz kosztem ewentualnej usługi i materiału. Warunki gwarancji zawarte są w książce gwarancyjnej oraz w instrukcji obsługi przekazanych Państwu w dniu montażu.

Wzywając serwis potwierdzają Państwo, że są świadomi konieczności pokrycia ewentualnych kosztów.

Formularz zgłoszenia usterki

Wszystkie pola są wymagane

    Pliki muszą mieć mniej niż 6 MBDozwolone typy plików: gif jpg png tif txt rtf pdf doc docx odt xls ods xml avi mov.