Wybrana lokalizacja: Stopnica

Zanim wyślesz wiadomość w formularzu kontaktowym zapoznaj się z naszymi materiałami, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Przypominamy, że po zakończeniu gwarancji usługi świadczone przez serwis są odpłatne. Przed zgłoszeniem usterki prosimy o zapoznanie się z cennikiem świadczonych usług.

Najczęściej zgłaszane usterki

zwiń rozwiń

Dioda sygnalizacyjna na zasilaczu anody tytanowej świeci na czerwono.

Należy sprawdzić jakość połączenia kabla od anody - zarówno przy zasilaczu jak i samej anodzie. Jeżeli kabel jest poluzowany należy docisnąć wtyczkę, oraz zresetować urządzenie poprzez wyjęcie wtyczki z zasilania i włączenie jej ponownie. Jeżeli wszystkie połączenia są poprawne, a dioda godzinę po zresetowaniu nadal świeci na czerwono należy zgłosić usterkę poprzez formularz serwisowy.

Wystąpił wyciek z zaworu bezpieczeństwa

Należy sprawdzić ciśnienie powietrza w naczyniu c.w.u. przez zamontowany wentyl powietrzny w jego górnej części. Aby poprawnie sprawdzić ciśnienie należy zakręcić dopływ wody do zasobnika (najlepiej główny zawór przy wodomierzu) , odkręcić najbliższy kran z ciepłą wodą i wtedy sprawdzić ciśnienie manometrem. W przypadku napełnienia się wodą naczynia przeponowego (ciśnienie powietrza poniżej 3 bar) istnieje konieczność „uzupełniania” poduszki powietrznej przez zamontowany wentyl powietrzny do wartości panującego ciśnienia w instalacji + 0,5 bar (zalecane ciśnienie ustawione na reduktorze ciśnienia 3 bar). Jeżeli przez wentyl zamontowany w naczyniu nastąpił wyciek wody, oznacza to , że membrana w naczyniu jest uszkodzona i należy ją wymienić. UWAGA! Wymiana uszkodzonej membrany w przypadku braku zamontowanego reduktora ciśnienia na instalacji jest odpłatna.

Wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, instalacja przestała pracować

Po włączeniu zasilania sterownik powróci do swoich ustawień i instalacja podejmie pracę po schłodzeniu kolektorów.

Załączył się alarm na sterowniku

Załączenie alarmu występuje najczęściej w przypadku chwilowego zaniku prądu. Załączenie alarmu jest spowodowane nagłym wzrostem temperatury panela solarnego (powyżej temperatury alarmowej zaprogramowanej na sterowniku) w wyniku braku pracy pompy solarnej spowodowanej brakiem zasilania. Należy odczekać do czasu spadku temperatury na panelu solarnym, pompa zostanie samoczynnie załączona i praca układu wróci do normy. Obniżenie temperatury kolektorów następi wieczorem a układ uruchomi się następnego dnia po osiągnięciu różnicy temperatur między T1 a T2. Pozostałe kumunikaty zostały opisane tutaj: (załącznik: Tech, Compit, Hewalex)

Czy sterownik można odłączyć od źródła zasilania?

Nie należy wyłączać sterownika z prądu. Można również wprowadzić zabezpieczenie w postaci UPSa który ma za zadanie w chwili odcięcia zasilania z sieci automatycznie podtrzymać pracę podłączonych urządzeń do czasu ponownego przywrócenia zasilania, jednak nie dłużej niż pojemność jego akumulatora (zalecany UPS tylko z pełną sinusoidą). 

Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej

Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza ubytek glikolu w instalacji solarnej na skutek wycieku.

Spadek ciśnienia na manometrze przy grupie pompowej

Spadek ciśnienia wieczorem lub w nocy jest rzeczą naturalną przy obniżeniu się temperatury na zewnątrz. Również wzrost ciśnienia podczas pracy układu jest naturalny. Glikol jest substancją o dużej rozprężalności związanej ze wzrostem jego temperatury. Optymalne ciśnienie dla pracy układu to od 1 bar do 4 bar. Stały spadek ciśnienia poniżej 1 bar oznacza ubytek glikolu w instalacji solarnej na skutek wycieku.

Z kranów leci zimna woda pomimo nagrzanej wody w zasobniku

Należy sprawdzić ustawienia temperatury na zaworze termostatycznym ATM , zawór należy kilka razy przekręcić od minimalnej do maksymalnej temperatury , jeżeli pomimo poruszania zaworem nadal nie leci ciepła woda z kranów przyczyną może być zakamienienie zaworu lub awaria baterii użytkownika.

Pojawia się błąd czujnika, błędne wskazania temperatur

Należy sprawdzić czy czujniki nie wypadły z tulei w zasobniku/pompie/kolektorze (częstą przyczyną wypadania czujników są szkodniki/zwierzęta). Jeżeli wszystkie czujniki umiejscowione są w tulejach, a problem nadal występuje należy skontaktować się z serwisem.

Jak uruchomić tryb urlopowy / pracę ręczną?

Instrukcja w zakładce z instrukcjami do pobrania (załącznik Tech/Compit/Hewalex)

Filmy instruktażowe

zwiń rozwiń

Uzupełnienie poduszki powietrznej w naczyniu CWU

Tryb pracy ręcznej - sterownik Geco

Tryb urlopowy - sterownik Geco

Cennik usług serwisowych

zwiń rozwiń
Typ usługi
cena PLN
Demontaż i ponowny montaż 2 kolektorów
2200,00 zł
Demontaż i ponowny montaż 3 kolektorów
2400,00 zł
Demontaż i ponowny montaż 4 kolektorów
2600,00 zł
Zmiana lokalizacji zasobnika
1200,00 zł
Wymiana zasobnika
650,00 zł
Zmiana lokalizacji osprzętu solarnego
600,00 zł
Zmiana lokalizacji zasobnika i osprzętu solarnego
1800,00 zł
Montaż reduktora ciśnienia
380,00 zł
Uzupełnienie poduszki powietrznej w naczyniu przeponowym
180,00 zł
Montaż pompy obiegowej do zasilania górnej wężownicy/zrzutu ciepła - pompa zwykła
700,00 zł
Montaż pompy obiegowej do zasilania górnej wężownicy/zrzutu ciepła - pompa elektroniczna
810,00 zł
Montaż zasilacza UPS
500,00 zł
Wymiana zasilacza anody Emmeti
430,00 zł
Wymiana zasilacza anody Aces
430,00 zł
Wymiana anody
220,00 zł
Wymiana zestawu anodowego (zasilacz + anoda)
540,00 zł
Wymiana przewodu od zasilacza
180,00 zł
Wymiana naczynia cwu A18/A24
270,00 zł
Wymiana naczynia cwu A35
320,00 zł
Wymiana naczynia solarnego S18/S24
270,00 zł
Wymiana membrany w naczyniu cwu
220,00 zł
Montaż grzałki w zbiorniku
380,00 zł
Roboczogodzina w przypadku wystąpienia innych prac
150,00 zł/h
Bezzasadne wezwanie
180,00 zł
Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury T2, T3, T4
180,00 zł
Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury T1
240,00 zł
Uzupełnienie glikolu w instalacji w przypadku wycieku
180,00 zł + 10 zł/l glikolu
Wymiana glikolu na życzenie
300,00 zł + 10 zł/l glikolu
Wymiana sterownika G422-P09 (Hewalex)/ COMPIT
540,00 zł
Wymiana pompy WILO PARA 15-130/7
810,00 zł
Wymiana zaworu z filtrem
200,00 zł
Wymiana zaworu kulowego
200,00 zł
Wymiana zaworu klapowego
200,00 zł
Wymiana zaworu zwrotnego
200,00 zł
Wymiana zaworu bezpieczeństwa
200,00 zł
Wymiana odpowietrznika c.o.
200,00 zł
Wymiana śrubunku mosiężnego
200,00 zł
Wymiana zaworu termostatycznego mieszającego (ATM)
220,00 zł
Glikol
10,00 zł/l
Rura PP
5,00 zł/m

Dziękujemy za zapoznanie się z zamieszczonymi powyżej materiałami. W celu zgłoszenia usterki prosimy o wypełnienie formularza.

Niniejszym przypomina się, że nieuzasadnione wezwanie serwisu wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów serwisu, w tym kosztów związanych z dojazdem oraz kosztem ewentualnej usługi i materiału. Warunki gwarancji zawarte są w książce gwarancyjnej oraz w instrukcji obsługi przekazanych Państwu w dniu montażu.

Wzywając serwis potwierdzają Państwo, że są świadomi konieczności pokrycia ewentualnych kosztów.

Formularz zgłoszenia usterki

Wszystkie pola są wymagane

    Pliki muszą mieć mniej niż 6 MBDozwolone typy plików: gif jpg png tif txt rtf pdf doc docx odt xls ods xml avi mov.