Koordynator budów z branży OZE

Opis stanowiska:

 • koordynowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie powierzonych robót branży instalacyjnej w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • nadzorowanie i koordynowanie robót prowadzonych przez siły własne i podwykonawców;
 • odpowiedzialność za realizację inwestycji, terminy umów, organizacja pracy od momentu rozpoczęcia budowy do jej zakończenia,
 • bieżące raportowanie o przebiegu prac do zarządu,
 • prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • rozwiązywanie bieżących spraw technicznych na budowie,
 • dbanie o terminową realizację zadań,

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne kierunkowe z zakresu branży OZE,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych (mile widziane),
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność zarządzania prowadzonymi projektami,
 • zdolności organizacyjne,
 • samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność koordynowania wielu projektów jednocześnie
 • uczestnictwo w naradach roboczych oraz odbiorach końcowych,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

  • pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
  • rozwój zawodowy,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • niezbędne narzędzia pracy
  • bardzo dobre warunki finansowe
  • stabilne i przyjazne środowisko pracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Przy wysyłaniu CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wyślij zgłoszenie

  Pliki muszą mieć mniej niż 6 MBDozwolone typy plików: gif jpg png tif txt rtf pdf doc docx odt xls ods xml avi mov.