Dla kogo

Główne założenia

Centrum Energii Odnawialnej realizuje dwie najważniejsze potrzeby naszych klientów:

Zarówno klient indywidualny, jak i biznesowy, może tu dobrać i wyposażyć swój obiekt w optymalne – nawet najbardziej zaawansowane, rozwiązania uwzględniające wykorzystanie energii odnawialnej. Ponadto każdy może na żywo doświadczyć jak one działają, zwiększyć swoją świadomość w zakresie energii odnawialnej, zetknąć się z filozofią życia „pro eco” i dołączyć do wspólnych działań na rzecz poprawy kondycji środowiska i w efekcie naszego życia.

Cele projektu

  • Stworzenie w pełni pasywnego, wzorcowego obiektu
  • Udostępnić miejsce, gdzie każdy na żywo zobaczy jak działają kolejne elementy systemu
  • Wykorzystać energię odnawialną jako jedyne źródło dla funkcjonowania firmy
  • Edukacja mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

Proces realizacji

W budynku zainstalowaliśmy kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W B2HB o mocy 35kW firmy VIESSMANN umieszczony w kondygnacji piwnicznej. To podstawowe źródło ciepła dla budynku. Głównym zasilaniem dla nowej części budynku jest ogrzewanie podłogowe obsługiwane przez pompę ciepła powietrze/woda firmy Viessmann o mocy 10kW z napędem elektrycznym w wersji Split. Wersja ta składa się z modułu wewnętrznego wyposażonego w pompę obiegową oraz armaturę zabezpieczającą oraz modułu zewnętrznego. Moduły połączone są ze sobą instalacją czynnika chłodniczego R410.

Specyfikacja

W celu zapewnienia komfortu pracy pompy ciepła, mamy również bufor ciepła o pojemności 400 litrów znajdujący się w części ekspozycyjnej budynku. W każdym pomieszczeniu w budynku objętym opracowaniem wykonano instalację klimatyzacji, służącą do schładzania powietrza oraz podgrzewania. Do tego mamy centralę wentylacji mechanicznej firmy VTS z wysoką sprawnością wymiennika przeciwprądowego. Centrala wyposażona jest z nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę dzięki czemu można szybko uzyskać optymalne parametry w pomieszczeniach.

Więcej zdjęć

Zapytaj o ofertę dla Ciebie

    lub zadzwoń

    • 34 343 02 80