Dla kogo

Główne założenia

23 kwietnia 2014 r. w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Dzięki realizacji projektu zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń, w tym m.in. CO2 o ponad 5,5 tys. ton rocznie. Jednym z celów był również wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Cele projektu

  • Redukcja zanieczyszczeń z kotłowni
  • Zwięszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
  • Ochrona terenów przyrodniczo cennych
  • Podniesienie eko świadomości mieszkańców

 

Proces realizacji

Zadanie realizowane równocześnie w 20 gminach
W ramach realizacji wykonaliśmy instalacje solarne na 100 obiektach użyteczności publicznej, instalacje solarne na 4830 budynkach mieszkalnych oraz instalacje fotowoltaiczną na 4 obiektach użyteczności publicznej. Łączna powierzchnia zamontowanych kolektorów słonecznych wyniosła ponad 26 000 metrów kwardatowych. Projekt realizowany był w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. To jeden z największych projektów realizowanych dzięki dotacji szwajcarskiego programu.

Główne cele projektu

Z myślą o ekologii
Głównym celem była redukcja zanieczyszczeń z przydomowych kotłowni, co przyczyni się do czystości powietrza, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców. Strategia zakładała zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w celu ochrony terenów przyrodniczo cennych. Z racji tego, że w pozostałych krajach rozwiniętych Unii Europejskiej świadomość ekologiczna mieszkańców jest większa, celem pośrednim było właśnie jej podniesienie.

Więcej zdjęć

Zapytaj o ofertę dla Ciebie

    lub zadzwoń

    • 34 343 02 80