Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za ciepło obowiązujące od dnia 01.03.2023 roku dla podmiotów uprawnionych wg ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r., poz. 295 ) – dalej „ustawa”, stosowane dla odbiorców uprawnionych o których mowa w art. 4 ustawy.