Nasza firma, chcąc zawsze dzielić się dobrą energią, we wszystkich swoich działaniach kieruje się zasadą społecznej odpowiedzialności. Również w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach, czasach walki z niewidzialnym wrogiem, który wywrócił nasze życie do góry nogami, chcemy być dobrym przykładem i inspiracją dla innych.

Dlatego postanowiliśmy podzielić się środkami ochrony osobistej z tymi, którzy stoją na pierwszej linii frontu podczas walki z wirusem SARS-CoV-2 w naszym regionie. W kwietniu przekazaliśmy SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10 środki ochrony osobistej w postaci pakietów masek, rękawiczek oraz płynów dezynfekujących. W przekazaniu pomocy uczestniczył również Pan Paweł Tomaszewski, trener kadry kadetów Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa.

Mamy nadzieję, że nasz symboliczny wkład przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy lekarzy, ratowników i sanitariuszy częstochowskiego pogotowia ratunkowego. Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować za pracę i poświęcenie wszystkim pracownikom służby zdrowia walczącym o zdrowie całego społeczeństwa. Dziękujemy!