Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023

Instalacja fotowoltaiczna zyskuje coraz większą popularność. Wysokie ceny za energię elektryczną sprawiają, że właściciele domów jednorodzinnych szukają rozwiązań na obniżenie kosztów. Skutecznym sposobem na obniżenie rachunków za prąd jest produkcja własnej energii przy wykorzystaniu fotowoltaiki. Czy dofinansowanie do fotowoltaiki jest konieczne? 

Koszty instalacji fotowoltaicznej kształtują się między 20 000 - 40 000 zł. Ze względu na wysokie koszty Kwota ta często przewyższa możliwości finansowe użytkowników, dlatego też warto skorzystać z programów rządowych, które w znacznym stopniu finansują tę inwestycję. 

Największą popularnością w 2023 r. cieszą się dwa programy rządowe, czyli Czyste Powietrze i Mój Prąd 5.0

Czyste powietrze dofinansowanie do fotowoltaiki

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli mieszkalnych budynków jednorodzinnych, którzy planują wymianę nieefektywnego źródła ciepła. W programie mogą wziąć udział również właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W programie wyróżniamy 3 części w zależności od poziomu dofinansowania, które przysługuje Beneficjentowi. Podstawowy poziom dofinansowania zakłada, że roczny dochód właścicieli/współwłaścicieli nie może przekraczać 135 000 zł rocznie. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1896 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego dla najwyższego poziomu dofinansowania nie może przekraczać 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

Maksymalna kwota dotacji przy podstawowym poziomie dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną wynosi 6000 zł. Przy podwyższonym poziomie dofinansowania można otrzymać 9000 zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania natomiast kwota ta wynosi 15 000 zł. 

Mój Prąd 5.0 dofinansowanie do fotowoltaiki

Program Mój Prąd 5.0 skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Okres kwalifikacji do programu przypada od 01.02.2020 r., co oznacza, że wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak i przyłączenie mikroinstalacji do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych musi zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. 

Wyróżnia się 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania net-billing,

3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej np. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że: 

  • - mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie od 01.02.2020 r., 
  • - zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing, 
  • - do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu programu Mój Prąd.
Ile wynosi wysokość dofinansowania?dofinansowanie mój prąd 5.0

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000 zł (tylko Wnioskodawcy, którzy nie korzystali wcześniej z dofinansowania) 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 

  • 7 000 zł (tylko Wnioskodawcy, którzy nie korzystali wcześniej z dofinansowania) 
  • 3 000 zł (Wnioskodawcy, którzy korzystali już z dofinansowania) 

Porozmawiaj z naszym specjalistą, aby dobrać instalację do Twoich potrzeb! Zapewniamy pomoc w dokonaniu wszelkich formalności!

📞 34 343 02 80
📩 biuro@eco-team.net