Choć słońce jest dostępne dla wszystkich, montaż fotowoltaiki nie jest zadaniem dla każdego. Jak każda specjalistyczna dziedzina, także ta wymaga odpowiedniego przygotowania i kwalifikacji. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, ale też o jakość, trwałość i efektywność samej instalacji. W naszej firmie, oferującej rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, zawsze podkreślamy znaczenie odpowiednich uprawnień do montażu fotowoltaiki. Sprawdźmy zatem, jakie to konkretnie kwalifikacje i dlaczego są tak ważne.

Uprawnienia SEP typu D i E

Jednym z podstawowych wymogów, który musi spełniać monter fotowoltaiki, jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Jednym z rodzajów uprawnień pozwalających na montaż instalacji fotowoltaicznych są świadectwa kwalifikacji wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).

Uprawnienia SEP typu D1 oraz E1 – pozwalają instalatorowi na montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Pozwalają one na montaż, eksploatację i konserwację sieci elektroenergetycznych do napięcia 1 kV oraz wykonywanie pomiarów, przeglądów i innych prac przy takiej właśnie sieci oraz urządzeniach do niej przyłączonych. Zdobycie takiego uprawnienia wymaga ukończenia odpowiedniego akredytowanego szkolenia i zdania egzaminu.

Uprawnienia UDT – gwarancja bezpieczeństwa i jakości

Kolejnym istotnym uprawnieniem, które powinien posiadać specjalista od fotowoltaiki zajmujący się montażem modułów i pozostałych komponentów, jest certyfikat UDT. Zapewnia on, że dana osoba jest w stanie prawidłowo i bezpiecznie wykonywać prace związane z montażem, demontażem, przeglądem czy konserwacją instalacji fotowoltaicznej. Dzięki posiadaniu przez naszych fachowców tego typu uprawnień nasza firma gwarantuje nie tylko solidność wykonania montażu, ale także zgodność działań z obowiązującymi normami i przepisami. Uprawnienia te są przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego, co potwierdza profesjonalizm i rzetelność montera.

Inne niezbędne kwalifikacje

Z racji tego, że instalacje fotowoltaiczne często znajdują się na dachach czy innych konstrukcjach wysokościowych, istotne jest także posiadanie przez montera uprawnienia do pracy na wysokości. Daje ono pewność, że pracownik jest odpowiednio przeszkolony i przygotowany do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków w trudniejszych warunkach. Monter musi mieć również odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu wykorzystywanego przy montażu. Mowa tutaj między innymi o dźwigach i innych podnośnikach. Każde z tych uprawnień świadczy o profesjonalizmie i kompleksowości przygotowania montera do realizacji nawet najbardziej wymagających zadań.

Fotowoltaika to przyszłość. Aby jednak prawidłowo i bezpiecznie ją zamontować, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W naszej firmie zwracamy uwagę na kompetencje zatrudnianych pracowników, aby zapewnić najwyższą jakość usług i bezpieczeństwo.

 

Skontaktuj się z nami: 

📞 34 343 02 80

📩 biuro@eco-team.net