Limit zużycia prądu 2000 kWh

Od 1 stycznia 2023 r. został wprowadzony limit zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Co to oznacza w praktyce? Zamrożenie cen prądu oznacza wprowadzenie limitu zużycia energii, do poziomu którego ceny będą przeliczane po stawkach z 2022 r.  

Limit zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego wynosi 2000 kWh rocznie. W przypadku gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi limit został zwiększony i wynosi 2600 kWh. Największy limit obowiązuje rolników i gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny - 3000 kWh. 

Co w przypadku przekroczenia limitu?

Jeśli limit 2000 kWh nie zostanie przekroczony, stawka rozliczeniowa uwzględnia ceny z roku 2022. W przypadku przekroczenia i uzyskania np. 2600 kWh rocznie, 2000 kWh zostanie rozliczone po cenach z roku ubiegłego. Zużycie prądu wygenerowane ponad limit, czyli 600 kWh rozliczone zostanie według ustalonej maksymalnej stawki w 2023 r., tj. 0,693 zł netto za 1 kWh. 

zamrożenie cen prądu

Dwa gospodarstwa domowe na jednym liczniku 

Niestety, limit 2000 kWh obowiązuje a licznik, a nie ilość gospodarstw domowych do niego przypisanych. W związku z tym w przypadku dwóch gospodarstw dalej obowiązuje limit 2000 kWh. 

Fotowoltaika a limit 2000 kWh (net-metering) 

W przypadku korzystania z net-meteringu, limit będzie naliczany po wykorzystaniu całej energii oddanej do magazynu. Na przykład Prosument w danym roku oddał do sieci 3000 kWh jednocześnie pobrał z niej 3500 kWh. Oznacza to, że musiał dokupić 500 kWh energii, czyli wykorzystał 500 kWh z 2000 kWh przysługujących w ramach limitu. 

Zamrożenie cen prądu w przypadku net-billingu

W przeciwieństwie do net-meteringu ilość oddanej energii do sieci nie ma wpływu na zwiększenie limitu zużycia prądu. Jeśli Prosument, któremu przysługuje limit 2000 kWh odda 3000 kWh do sieci, a dokupi 3500 kWh, to wykorzysta cały przysługujący limit 2000 kWh, a pozostałe 1500 kWh dokupi po stawkach obowiązujących w 2023 r. 

Prosumenci rozliczający się w ramach net-billingu odsprzedają energię elektryczną do sieci po cenach rynkowych, a będą mogli zakupić ją po gwarantowanej cenie 693 zł netto za MWh. 

Rabat dla oszczędzających

Zgodnie z ustawą, odbiorcy, którzy od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii w porównaniu do roku poprzedniego, otrzymają upust w wysokości 10%. Rabat ten obejmie koszty energii czynnej oraz opłat dystrybucyjnych.