Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje ciepło zgromadzone w powietrzu, wodzie lub gruncie, do ogrzewania domu oraz ogrzewania wody użytkowej. Pompa ciepła, wbrew powszechnej opinii, sprawdzi się zarówno w przypadku ogrzewania podłogowego jak i przy tradycyjnych grzejnikach. Pompy ciepła jako najbardziej efektywne źródła ciepła są również przyjazne dla środowiska, gdyż nie emitują szkodliwych tlenków, rakotwórczych węglowodorów  oraz pyłów odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Urządzenia te cieszą się coraz większą popularnością w Polsce, gdyż są one ekologiczne, w pełni bezobsługowe oraz niezwykle ekonomiczne w użytkowaniu.

Rodzaje pomp ciepła 

Pompy ciepła z uwagi na różnice w budowie oraz sposób wykorzystania można podzielić według kilku kryteriów:

  1. Ze względu na dolne źródło ciepła:  
  • powietrzne,
  • gruntowe, 
  • wodne.

2. Ze względu na budowę układu chłodniczego:

  • split, 
  • monoblok.

3. Ze względu na górne źródło ciepła:

  • powietrze-woda,
  • grunt-woda,
  • powietrze-powietrze, 
  • woda-woda.

Powietrzna pompa ciepła typu powietrze-woda, to najbardziej popularny rodzaj pomp wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Pompy te pobierają ciepło z powietrza, co oznacza, że do ich instalacji nie jest wymagane wykonywanie drogich odwiertów z którymi często kojarzone są pompy ciepła. Typ ten charakteryzuje się łatwym montażem, a nieograniczona dostępność powietrza sprawia, że taką pompę można zamontować niemalże wszędzie.

Gruntowe pompy ciepła pozyskują ciepło z ziemi wykorzystując do tego specjalne kolektory poziome lub pionowe montowane w gruncie. Kolektory pionowe wymagają wykonania odwiertu na głębokości około 100 m. Kolektory poziome natomiast umieszczane są na głębokości kilku metrów, ale zajmują one znaczną powierzchnię. Efektywność gruntowych pomp ciepła jest wyższa niż w przypadku urządzeń wykorzystujących powietrze. Decyduje o tym bardziej stabilna temperatura gruntu oraz jego wyższa pojemność cieplna względem powietrza.

Wodne pompy ciepła mogą wykorzystywać do działania zlokalizowany w pobliżu zbiornik lub ciek wodny o wystarczającej wydajności. Rozwiązania tego typu stanowią jednak margines zastosowań pomp ciepła. Podyktowane jest to niską dostępnością odpowiednich źródeł wody, bardzo wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz ryzykiem zbyt dużego oddziaływania na środowisko - np. w wyniku zamarzania zbiornika pod wpływem działania pompy ciepła.

Czym różni się split i monoblok

Pompa ciepła typu split składa się z dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej. Jednostki te połączone są przewodami chłodniczymi wypełnionymi czynnikiem. W przypadku pompy typu split są niższe koszty zakupu niż w przypadku monobloku, jednak do jej montażu wymagane są specjalistyczne uprawnienia F-gazowe. 

Pompa ciepła typu monoblok składa się z jednej jednostki montowanej na zewnątrz w której znajdują się wszystkie elementy układu chłodniczego z fabrycznie nabitym czynnikiem. Z Agregatu wyprowadzone są przewody hydrauliczne wypełnione wodą grzewczą narażoną na zamarzanie, co stanowi największą wadę rozwiązań tego typu. Montaż w przeciwieństwie do pompy typu split nie wymaga szczególnych uprawnień. 

Czym różni się pompa ciepła powietrze-woda a powietrze-powietrze?  

Z technicznego punktu widzenia pompami ciepła typu powietrze-powietrze są wszystkim znane systemy klimatyzacji.  Klimatyzacja w trybie chłodzenia "wypompowuje" ciepło z pomieszczenia do powietrza na zewnątrz. W trybie grzania ciepło z otoczenia zostaje przetransportowane do powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Zalety pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, co pozwala na znaczną oszczędność przy ogrzewaniu domu. W porównaniu z tradycyjnymi metodami ogrzewania, jak np. gaz czy olej, korzystanie z pompy ciepła może przynieść oszczędności rzędu 30-70%. Ponadto pompy emitują znacznie mniej szkodliwych gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń niż tradycyjne systemy ogrzewania. Pompy ciepła są zwykle bardzo trwałe i wymagają niewielkiej obsługi. Korzystanie z pompy ciepła pozwala na niezależność od dostawców paliw kopalnych, co jest szczególnie ważne w sytuacji wzrostu cen ropy i gazu. Komfort w korzystaniu zapewnia również bardzo ciche działanie pompy w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ogrzewania. 

Podsumowanie 

Podsumowując, pompa ciepła to bardzo efektywne i ekonomiczne źródło energii do ogrzewania domu, które jest jednocześnie przyjazne dla środowiska. Warto zastanowić się nad jej instalacją, gdyż może to przynieść wiele korzyści w długoterminowej perspektywie.

Porozmawiaj z naszym specjalistą, aby dobrać instalację do Twoich potrzeb! 

📞 34 343 02 80
📩 biuro@eco-team.net