Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w 2022?

W sieci hasło „fotowoltaika dofinansowanie 2021” cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Warto jednak wiedzieć, że mijający rok nie był ostatnią szansą na uzyskanie pomocy finansowej w zakupie paneli. W 2022 roku również będzie można skorzystać z dofinansowania pozwalającego na pozyskiwanie prądu w ekologiczny sposób.

Fotowoltaika dofinansowanie – kto może je dostać?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem u szerokiego grona inwestorów. W związku z tym konieczne było zadbanie o zapewnienie dostępu do dotacji dla nich wszystkich. Na najszerszy zakres wsparcia finansowego liczyć mogą gospodarstwa domowe, czyli osoby fizyczne (np. fotowoltaika dofinansowanie z gminy). W przedsiębiorstwach panele mogą być  zainstalowane taniej dzięki dofinansowaniu fotowoltaiki dla firm – zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, małych oraz średnich przedsiębiorstw jak i dużych zakładów.

Ponadto finansowanie instalacji fotowoltaicznej dostępne jest także dla:

  • spółek komunalnych,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • państwowych jednostek budżetowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

W jakiej formie udzielane jest dofinansowanie fotowoltaiki?

Dofinansowanie fotowoltaiki w 2022 roku udzielane będzie w ramach programów ogólnopolskich oraz regionalnych. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji, jak i preferencyjnej pożyczki, której koszty będą zdecydowanie niższe niż zobowiązań udzielanych na rynku finansowym. Dodatkowo w ramach niektórych projektów, część pożyczki może zostać umorzona po spełnieniu określonych w regulaminach warunków.

Dofinansowanie fotowoltaiki – programy 2022

Jednym z bardziej znanych programów pozwalających od lat na uzyskanie dofinansowania fotowoltaiki jest Mój Prąd. Będzie on kontynuowany w 2022 roku. Dzięki niemu osoby fizyczne mogą uzyskać dotację pokrywającą nie więcej niż 50% kosztów zamontowania instalacji, jej maksymalna kwota to 3.000 zł. Dotyczy ona zakupu i montażu instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Gospodarstwa domowe będą mogły także skorzystać z programu Czyste powietrze, dzięki któremu także sfinansowana może być nawet połowa poniesionych kosztów, jednak maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł. Zakres inwestycji jest taki sam jak w przypadku Mój Prąd. Z myślą o osobach fizycznych ubogich energetycznie, które mieszkają w gminach objętych uchwałą antysmogową, powstał program dofinansowania Stop Smog. Wysokość wsparcia to do 70% kosztów zainstalowania i uruchomienia mikroinstalacji, jednak średni koszt w jednym budynku lub lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł.

Dla rolników realizowany będzie program Agroenergia, dzięki któremu można uzyskać od 15.000 zł do 25.000 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Warto także wspomnieć o przedsiębiorcach, którzy skorzystać mogą z dofinansowania dla budowy, przebudowy i przyłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii – Energia Plus. W ramach programu mogą oni skorzystać z pożyczki od 500.000 zł do 300.000.000 zł (maksymalnie 80% wartości inwestycji) bądź dotacji dla inwestycji w technologii ORC udzielanej zgodnie z zasadami pomocy publicznej (do 50% kosztów).

W kwestii projektów regionalnych potwierdzone zostały już: EKO – KLIMAT Woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie, Dotacja warszawska woj. mazowieckie, Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż w gminie Pszczyna, Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, Program Priorytetowy „OA – Ochrona Atmosfery” woj. świętokrzyskie, jednak nie jest to zamknięta lista.

Nasi specjaliści chętnie przybliżą Państwu wszystkie tematy związane z dofinansowaniem fotowoltaiki w 2022 roku oraz możliwością uzyskania ulgi, pozwalającej na obniżenie kosztów wynikających z zamontowania instalacji fotowoltaicznej.