Większość osób myśląc o fotowoltaice, bierze pod uwagę jedynie jej wartość w kontekście obniżenia rachunków za prąd i dbania o środowisko naturalne. Tymczasem jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – własna instalacja fotowoltaiczna jest świetną inwestycją, szczególnie w czasach gwałtownych wzrostów cen energii elektrycznej i niskooprocentowanych lokat bankowych. Poniżej kilka argumentów dlaczego to właśnie instalacja fotowoltaiczna jest dobrą lokatą kapitału:

  • pozwala zapobiegać podwyżkom cen energii – w ciągu ostatniego roku ceny energii elektrycznej wzrosły o 9,5% i zgodnie z prognozami ekonomistów będą rosły w zastraszającym tempie osiągając nawet dwucyfrowe wskaźniki
  • uniezależnia od wpływu inflacji, która według najnowszych danych GUS wyniosła w zeszłym roku aż 5,5% i jest najwyższym wynikiem od połowy 2001. Według ekspertów inflacja niesiona falą pocoviodowych, odłożonych w czasie zakupów nie będzie malała. Dodatkowo wzrost cen energii elektrycznej wpływa na wzrost inflacji ponieważ większość przedsiębiorców wykorzystuje energię, a podwyżki jej cen wpłyną bezpośrednio na ceny towarów i usług
  • jest inwestycją w dosłownym tego słowa znaczeniu i alternatywą do lokowania pieniędzy na lokatach bankowych. Biorąc pod uwagę cenę zamrożonego pieniądza i symboliczne oprocentowanie lokat, spada wartość pieniądza ulokowanego na rachunkach. Zgodnie z opiniami ekspertów finansowych nawet jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie (obecnie rekordowo niskie) stopy procentowe banki nie będą w najbliższych latach skłonne znacznie podnieść oprocentowanie lokat, ponieważ ostatnie lata były dla nich bardzo trudne.
  • dla osób z małą skłonnością do ryzyka inwestycyjnego jest optymalnym sposobem lokowania kapitału – oprócz niekwestionowanych oszczędności daje możliwość rozbudowy i poszerzania spektrum wykorzystania zielonej energii (pompy ciepła, ładowarki samochodowe) lub wręcz dążenia do budowy budynków w pełni pasywnych
  • korzystając z dostępnych form dofinansowań i dotacji w postaci programów Mój Prąd lub Czyste Powietrze czas zwrotu kosztów poniesionych na montaż instalacji wynosi około 5-7 lat. Biorąc pod uwagę, że okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi minimum 25 lat to inwestycja bezdyskusyjnie jest opłacalna
  • montaż instalacji fotowoltaicznej wpływa również na wzrost wartości nieruchomości. Nowoczesna instalacja obniżająca w znaczący sposób koszty eksploatacji budynku znacznie podniesie atrakcyjność nieruchomości na rynku (zarówno pierwotnym jak i wtórnym)
  • własna instalacja fotowoltaiczna pozwala zapobiegać wzrostom ceny paliw – dla ludzi, którzy zainwestują w samochód elektryczny i ładowarkę czerpiącą prąd z instalacji fotowoltaicznej – zyskują własną „stację paliw” i minimalizują koszty transportu
  • w Polsce instalacje małej i średniej wielkości o mocy do 50 kilowatopików (kWp) działają w systemie prosumenckim. Oznacza to, że właściciel staje się jednocześnie producentem oraz konsumentem energii elektrycznej. Produkowana z instalacji energia w pierwszej kolejności zaspokaja bieżące zapotrzebowanie. Nadwyżki produkcji energii elektrycznej oddawane są do publicznej sieci elektroenergetycznej. Tam oddana energia jest wirtualnie magazynowana. Właściciel instalacji może w korzystny sposób rozliczyć się z operatorem sieci dystrybucyjnej dzięki systemowi opustów. W zależności od mocy instalacji prosument może odebrać 80 lub 70 % oddanej i zmagazynowanej energii bez względu na jej cenę. Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala zatem uniezależnić się od cen prądu i pokryć do 100% zapotrzebowania na energię elektryczną dla domu lub firmy atrakcyjny sposób na ulokowanie oszczędności chroniąc je przed utratą wartości na skutek wysokiej inflacji.
  • częściowo pozwala uniknąć ryzyka finansowego związanego ze zmianami w prawodawstwie
  • dodatkowo instalacja fotowoltaiczna nie emituje zanieczyszczeń, nie wymaga żadnej obsługi oraz działa w pełni automatycznie. Panele nie wymagają mycia, odśnieżania oraz są odporne na warunki atmosferyczne produkując energię nawet w pochmurne dni

Wiadomo, że ostateczny zysk stanowi wypadkową wielu obiektywnych argumentów różniących się w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Niemniej jednak za każdym razem warto przeanalizować wszystkie możliwości w kontekście potencjalnego zysku. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach na samodzielną analizę zawsze może skorzystać z pomocy naszych doradców, którzy oprócz audytu nieruchomości pod kątem możliwości skorzystania z dobrodziejstw odnawialnych źródeł energii i profesjonalnego zaprojektowania instalacji pomogą w pozyskaniu finasowania na inwestycję i czerpaniu z niej jak największych korzyści. Zapraszamy do kontaktu!