Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków
 • kosztorysowanie i sporządzanie ofert w zakresie instalacji fotowoltaicznych
 • negocjacje handlowe na etapie ofertowania
 • przygotowanie inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych
 • nadzór i kontrola nad inwestycją
Zobacz ofertę

Kierownik budowy OZE koordynator

Zakres obowiązków
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych w branży OZE,
 • zarządzanie zespołem koordynującym pracę brygad budowlanych
 • koordynacja procesu współpracy z firmami podwykonawczymi
 • bieżący monitoring i analiza wszelkich odchyleń od harmonogramów rzeczowo-finansowych
Zobacz ofertę

Kierownik Serwisu

Zakres obowiązków
 • planowanie, organizacja i nadzorowanie zleceń serwisowych wykonywanych przez podwykonawców i serwisantów mobilnych
 • kompleksowe prowadzenie procesu gwarancyjnego związanego z usuwaniem usterek
 • nadzorowanie prawidłowego i terminowego realizowania zgłoszeń gwarancyjnych
 • optymalizacja kosztów procesu usuwania usterek
Zobacz ofertę

Samodzielny księgowy

Zakres obowiązków
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
Zobacz ofertę

Inżynier budowy branża instalacyjna

Zakres obowiązków
 • planowanie i koordynacja robót w oparciu o dokumentację projektową
 • nadzór nad pracą brygad budowlanych
 • odpowiedzialność nad terminowością prowadzonych robót
 • kontrola jakości wykonywanych prac
Zobacz ofertę

Serwisant instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków
 • bieżące i okresowe przeglądy
 • bieżące naprawy, wymiany uszkodzonych elementów/materiałów i urządzeń
 • przygotowanie miejsca pracy, zaplecza materiałowego
 • prace instalatorsko-montażowe
Zobacz ofertę

Obsługa klienta indywidualnego – dział serwisu

Zakres obowiązków
 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych od klientów indywidualnych
 • pomoc zdalna/techniczna przy rozwiązywaniu problemów z urządzeniami
 • przygotowywanie zestawień rozliczeniowych
Zobacz ofertę

Inżynier elektryk

Zakres obowiązków
 • montaż urządzeń elektrycznych i osprzętu
 • montaż tras kablowych zgodnie z projektem
 • montaż automatyki, instalacji odgromowych, rozdzielni elektrycznych
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

ECO TEAM SP. Z O. O. SP. K.
ul. Władysława Jagiełły 60
42-202 Częstochowa

 • 34 343 02 80
 • biuro@eco-team.net