Przedstawiciel handlowy (województwa śląskiego)

Zakres obowiązków
 • Pozyskiwanie nowych klientów i opieka nad obecnymi klientami firmy
 • Przygotowywanie pełnej oferty dla klientów, dobór odpowiedniej instalacji względem oczekiwań Klienta i możliwości technicznych
 • Wykonywanie audytów instalacji solarnych i fotowoltaicznych, c.o.
 • Doradztwo w zakresie oferowanych produktów
 • Prezentacje produktów w siedzibie firmy lub u klienta
 • Udział w targach i imprezach branżowych
Zobacz ofertę

Koordynator budów z branży OZE

Zakres obowiązków
 • koordynowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie powierzonych robót branży instalacyjnej w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym
 • bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy
 • nadzorowanie i koordynowanie robót prowadzonych przez siły własne i podwykonawców
 • odpowiedzialność za realizację inwestycji, terminy umów, organizacja pracy od momentu rozpoczęcia budowy do jej zakończenia
 • bieżące raportowanie o przebiegu prac do zarządu
 • prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej
 • kalkulacja cen
 • dobór urządzeń
 • rozwiązywanie bieżących spraw technicznych na budowie
 • dbanie o terminową realizację zadań
Zobacz ofertę

Automatyk/elektryk

Zakres obowiązków
 • montaż urządzeń elektrycznych i osprzętu
 • montaż tras kablowych zgodnie z projektem
 • montaż automatyki, instalacji odgromowych, rozdzielni elektrycznych
 • uruchamianie instalacji PV
 • podłączanie urządzeń pod Internet
Zobacz ofertę

Przedstawiciel handlowy ds. fotowoltaiki (województwo opolskie)

Zakres obowiązków
 • Pozyskiwanie nowych klientów i opieka nad obecnymi klientami firmy
 • Przygotowywanie pełnej oferty dla klientów, dobór odpowiedniej instalacji względem oczekiwań Klienta i możliwości technicznych
 • Wykonywanie audytów instalacji solarnych i fotowoltaicznych, c.o.
 • Doradztwo w zakresie oferowanych produktów
 • Prezentacje produktów w siedzibie firmy lub u klienta
 • Udział w targach i imprezach branżowych
Zobacz ofertę

Absolwenci kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska

Zakres obowiązków
 • nadzorowanie prac związanych z budową
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • współpraca z podwykonawcami
 • rozliczanie dostarczonych na budowę materiałów oraz sprzętu budowlanego
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp
Zobacz ofertę

Przedstawiciel handlowy branży OZE

Zakres obowiązków
 • pozyskiwanie nowych klientów i opieka nad obecnymi klientami firmy
 • przygotowywanie pełnej oferty dla klientów, dobór odpowiedniej instalacji względem oczekiwań Klienta i możliwości technicznych
 • wykonywanie audytów instalacji solarnych i fotowoltaicznych, c.o.
 • doradztwo w zakresie oferowanych produktów
 • prezentacje produktów w siedzibie firmy lub u klienta,
 • udział w targach i imprezach branżowych
Zobacz ofertę

Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków
 • kosztorysowanie i sporządzanie ofert w zakresie instalacji fotowoltaicznych
 • negocjacje handlowe na etapie ofertowania
 • przygotowanie inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych
 • nadzór i kontrola nad inwestycją
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

ECO TEAM SP. Z O. O. SP. K.
ul. Władysława Jagiełły 60
42-202 Częstochowa

 • 34 343 02 80
 • biuro@eco-team.net