Dofinansowanie do pompy ciepła 2023

Rosnące ceny opłat za ogrzewanie w domach skłania użytkowników do szukania innych rozwiązań, które pomogą obniżyć rachunki za ogrzewanie. Jednym z nich jest właśnie pompa ciepła, która z każdym rokiem zyskuje na popularności. Dofinansowanie do pompy ciepła to najlepszy sposób na zmniejszenie kosztów związanych z jej montażem. 

Największą popularnością w dofinansowaniu do pompy ciepła w 2023 r. cieszą się dwa programy rządowe, mianowicie Czyste Powietrze oraz Mój Prąd 5.0

 

Czyste powietrze dofinansowanie do pompy ciepła 

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli mieszkalnych budynków jednorodzinnych. W programie mogą wziąć udział również właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W programie wyróżniamy 3 części w zależności od poziomu dofinansowania, które przysługuje Beneficjentowi. Podstawowy poziom dofinansowania zakłada, że roczny dochód właścicieli/współwłaścicieli nie może przekraczać 135 000 zł rocznie. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1896 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego dla najwyższego poziomu dofinansowania nie może przekraczać 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

Maksymalna kwota dotacji przy podstawowym poziomie dofinansowania na:

 • pompę ciepła powietrze/woda maksymalnie 40% nie więcej niż 12 600 zł
 • pompę ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) maksymalnie 55% nie więcej niż 19 400 zł 
 • pompę ciepła powietrze/powietrze maksymalnie 40% nie więcej niż 4 400 zł 
 • gruntową pompę ciepła maksymalnie 55% nie więcej niż 28 000 zł

 Przy podwyższonym poziomie dofinansowania można otrzymać na:

 • pompę ciepła powietrze/woda maksymalnie 70% nie więcej niż 22 000 zł
 • pompę ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) maksymalnie 80% nie więcej niż 28 100 zł 
 • pompę ciepła powietrze/powietrze maksymalnie 70% nie więcej niż 7 800 zł 
 • gruntową pompę ciepła maksymalnie 80% nie więcej niż 40 700 zł

Przy najwyższym poziomie dofinansowania natomiast można uzyskać na: 

 • pompę ciepła powietrze/woda maksymalnie 100% nie więcej niż 31 500 zł
 • pompę ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) maksymalnie 100% nie więcej niż 35 200 zł 
 • pompę ciepła powietrze/powietrze maksymalnie 100% nie więcej niż 11 100 zł 
 • gruntową pompę ciepła maksymalnie 100% nie więcej niż 50 900 zł

Mój Prąd 5.0 dofinansowanie do pompy ciepła 

Program Mój Prąd 5.0 skierowany jest do Prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

Okres kwalifikacji do programu przypada od 01.02.2020 r., co oznacza, że wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak i przyłączenie mikroinstalacji do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych musi zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. 

Podstawą do otrzymania dotacji na pompę ciepła z programu Mój Prąd jest złożenie wniosku o dofinansowanie na fotowoltaikę. 

Więcej na temat, komu przysługuje dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0 przeczytasz TUTAJ.

Dofinansowanie do pompy ciepła

Źródło: MKiŚ, NFOŚiGW

Ile wynosi wysokość dofinansowania?

 • Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
 • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

Porozmawiaj z naszym specjalistą, aby dobrać instalację do Twoich potrzeb! Zapewniamy pomoc w dokonaniu wszelkich formalności!

📞 34 343 02 80
📩 biuro@eco-team.net