O biomasie

Naturalna energia, bez szkody dla środowiska
Biomasa jest uzyskiwana podczas naturalnych procesów przyrodniczych. Mogą nią być wszystkie substancje- stałe lub ciekłe, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego czy ulegające biodegradacji. Biomasa produkuje małą emisję dwutlenku siarki podczas spalania, a bilans dwutlenku węgla jest zerowy. Zużycie biomasy pozwala na zagospodarowanie tego co było wcześniej odpadkiem. Korzystna cena opału sprawia, że biomasa jest często wybieranym rozwiązaniem. Mała ilość popiołu powstającego w czasie spalania może być wykorzystana później jako nawóz.

Rosnąca popularność

Trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej
Z biomasy można uzyskiwać ciepło, prąd, gaz i biodiesel. W skali światowej, biomasa jest trzecim co do wielkości źródłem energii odnawialnej. Ponieważ zawiera stosunkowo małe ilości szkodliwych pierwiastków, np. siarki proces jej spalania nie przynosi środowisku szkody. Najpowszechniejszą formą biomasy jest pelet i brykiet. Spalanie peletu jest najefektywniejsze w kotłach ze specjalnymi palnikami z możliwością regulacji mocy. Natomiast brykiet można spalać w kotłach na gaz drzewny, kominkach i wszędzie tam gdzie do tej pory spalano węgiel lub paliwo stałe.

Technologię zastosowaliśmy w realizacji:

Zapytaj o ofertę dla Ciebie

    lub zadzwoń

    • 34 343 02 80