Granty na instalacje OZE dla gmin województwa śląskiego w 2024

Śląskie inwestuje w ekologię i w odnawialne źródła energii.

Mieszkańcy wybranych gmin województwa śląskiego mogą skorzystać z unijnego dofinansowania na zakup i montaż instalacji wykorzystujących Zieloną Energię. Łączna pula dotacji w ramach grantów wynosi ponad 550 000 000 zł. Jest to więc konkretna pomoc i realna odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

Olbrzymi projekt zakłada inwestycję w instalacje nowoczesne, proekologiczne, przyjazne dla środowiska. Grant stanowi część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” Zielone Śląskie, która obiera kurs na poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji czynników szkodliwych, powstających przede wszystkim w wyniku indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Dzięki dofinansowaniu tysiące budynków otrzyma szansę wdrożenia elementów energetyki rozproszonej, czyli zasilającej każdy budynek z osobna, a nie pochodzącej z centralnych źródeł (ciepłownia, elektrownia). Właściciele nieruchomości, w ramach grantu OZE dla województwa śląskiego, otrzymują zwrot środków za zakup, dostawę i montaż instalacji:

✅ wytwarzających energię cieplną
✅ wytwarzających energię elektryczną
✅ służących magazynowaniu energii

Ponadto gminy planują przeprowadzić szereg kampanii edukacyjnych, by zwiększać świadomość konieczności przechodzenia na ekoinstalacje, jak również promować postawy proekologiczne.Główne założenia programu grantowego dla Śląska

Środki dostępne w ramach dofinansowania dla gmin z województwa śląskiego stanowią bezzwrotną dotację do kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Wysokość dotacji wynosi często do 85% kosztów kwalifikowanych, ale może się różnić w zależności od gminy. Wartość wsparcia należy zawsze weryfikować na stronie właściwego urzędu gminy.

Każdy kto chce skorzystać z grantu, zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek w terminie przewidzianym przez gminę, na terenie której znajduje się jego nieruchomość. Mieszkańcy korzystający z grantu pokrywają 100% kosztów instalacji OZE z własnych środków. Po weryfikacji i po odbiorze inwestycji następuje zwrot kosztów kwalifikowanych. Każdorazowo kwota zależna jest od ilości oraz rodzaju urządzeń wykorzystanych w przydomowym systemie energetycznym.

Realizacja projektu rusza w chwili podpisania przez gminę umowy powierzenia grantu. Wcześniej należy jednak zatroszczyć się o wykonawcę przydomowej instalacji.
Dla ułatwienia i przyspieszenia procedury, gminy nie wyłaniają wykonawców instalacji OZE w ramach przetargu.

Każdy właściciel nieruchomości sam wybiera firmę, z którą chce współpracować – nie ma wymogu zbierania trzech ofert. Trzeba tylko pamiętać o konieczności współpracy z inspektorem nadzoru wybranym przez daną gminę.

Dla kogo dofinansowania do fotowoltaiki i pomp ciepła w województwie śląskim 2024?

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkujący teren gminy objętej unijnym grantem. Co ważne, energia cieplna i elektryczna, wytwarzana przez instalację OZE, zamontowaną w ramach grantu 2024 dla gmin z województwa śląskiego, musi być zużywana na potrzeby własne – czyli socjalno-bytowe.

Każde z nich może być użyte do zasilania sprzętu RTV i AGD, ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń mieszkalnych. Nie mogą jednak pracować na rzecz żadnej formy działalności gospodarczej ani rolniczej.

Do ekoinstalacji objętych grantem zaliczają się:

 • instalacje fotowoltaiczne
 • instalacje solarne
 • powietrzne pompy ciepła
 • kotły na biomasę
 • magazyny energii elektrycznej
 • systemy zarządzające instalacjamiZapytaj o ofertę dla Ciebie
Jeśli nie wiesz, które urządzenia wybrać, by działały najskuteczniej i efektywnie, skontaktuj się z nami. Specjalista z Eco-Team przeprowadzi wizję lokalną, wykona pomiary, przygotuje kosztorys. Po jego akceptacji podpiszemy umowę i zamontujemy wszystkie elementy instalacji, przeprowadzimy też pierwsze uruchomienie.

  lub zadzwoń
  Główne założenia programu grantowego dla Śląska
  Środki dostępne w ramach dofinansowania dla gmin z województwa śląskiego stanowią bezzwrotną dotację do kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Wysokość dotacji wynosi często do 85% kosztów kwalifikowanych, ale może się różnić w zależności od gminy. Wartość wsparcia należy zawsze weryfikować na stronie właściwego urzędu gminy.

  Nie wszystkie gminy w województwie śląskim otrzymują dofinansowanie do instalacji OZE dokładnie w tym samym czasie. Grant przyznany na rok 2024 obejmuje wybrane gminy na określonym obszarze Śląskiego. W efekcie okres składania wniosków na dofinansowanie OZE w 2024 jest różny w różnych gminach. Odsyłamy więc do serwisów internetowych właściwych gmin, by tam zweryfikować kiedy i jakie dokumenty należy dostarczyć. Można też osobiście odwiedzić stosowny urząd – oddelegowani do tego pracownicy z pewnością przekażą komplet informacji.


  Gminy objęte programem grantowym na odnawialne źródła energii
  Obecnie dofinansowanie do fotowoltaiki i pomp w ramach grantu na OZE 2024 obejmuje poniższe gminy:

  • gmina Czechowice-Dziedzice
  • miasto Rybnik
  • gmina Tarnowskie Góry
  • miasto Bielsko-Biała
  • gmina miasto Tychy
  • Bytom miasto na prawach powiatu
  • Bytom-Radzionków  Odwiedź nasz showroom. Zobacz sprzęt, który zagości u Ciebie.

  ECO-TEAM SP. Z O. O. SP. K.
  ul. Wł. Jagiełły 60
  42-202 Częstochowa